Wat is gezond?

Is gezond zijn afwezigheid van (min of meer ernstige) klachten of is het blaken van gezondheid, levenslust en vitaliteit? Waar staat u op een schaal van 1 (zwak, ziek en misselijk) tot 10 (super vitaal)?
En waar wilt u heen?
Samen kijken wat er mogelijk is?
Maak een afspraak.

Wat is earthing?

Zoals de zon ons warmte en vitamine D geeft, zo geeft de aarde ons voedsel en water, een oppervlakte om op te wandelen en iets, waar je misschien nooit aan gedacht hebt, een eeuwige, natuurlijke, milde energie. Noem het vitamine G, G voor grond. [Lees verder]

Behandelmogelijkheden

Neemt u bij gezondheidsklachten altijd eerst contact op met uw huisarts of specialist.

In mijn praktijk gebruik ik een aantal geneeswijzen in combinatie met elkaar.
[ Door op onderstaande behandelmogelijkheden te klikken verschijnt er nadere informatie ]

[expand title=”Natuurgeneeskunde“]De natuur is de basis als inspiratiebron. Al lijkt de moderne westerse mens ver van de natuur af te staan, we zijn en blijven er een onderdeel van. Met natuurgeneeskunde bedoelen we geneeswijzen die het zelfhelend vermogen van de mens stimuleren. Dit worden vaak alternatieve geneeswijzen genoemd, complementair of aanvullende geneeswijze is echter een betere omschrijving. Soms kan deze behandeling als alternatief ingezet worden. In andere gevallen kan ze aanvullen, naast de reguliere behandeling door huisarts of specialist.Voorbeelden zijn chirurgische ingrepen na bijvoorbeeld een gebroken arm.

De chirurg kan de delen weer aan elkaar zetten, maar het lichaam moet het echte genezende werk doen. Natuurgeneeskunde kan helpen uw immuunsysteem te stimuleren,  de lichaamseigen geneeskracht te bevorderen en kan zodoende een goede aanvulling zijn op de reguliere behandelingen.[/expand]

[expand title=”Orthomoleculaire voedingsleer” trigclass=”highlight”]Orthomoleculaire (nutritionele)voedingsleer en geneeskundeIn de Orthomoleculaire voedingsleer (orthos = Grieks voor juist, optimaal) streeft men ernaar de door de lichaamscellen benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveelheden aan te bieden. Dit houdt in: een gezonde en evenwichtige voeding, eventueel aangevuld met optimaal gedoseerde voedingssupplementen. Zo kan de gezondheid in stand worden gehouden, worden hersteld of zelfs aanzienlijk worden verbeterd. Bij opgebouwde tekorten (zoals bijvoorbeeld bij vitamine D) kan in kortere tijd door suppletie naar een optimaal niveau worden gesuppleerd.

De orthomoleculaire voedingsleer is voornamelijk gericht op de preventie van ziekte en het verbeteren van gezondheid en welzijn.Onder orthomoleculaire geneeskunde wordt verstaan het vermogen om met behulp van gerichte, gezonde basisvoedingsmaatregelen en gerichte voedingsuppletie ziekteprocessen te herstellen. Door het leggen van verbanden tussen klachten en symptomen enerzijds en niet adequaat verlopende biochemische processen anderzijds, kan inzicht worden verkregen in welke (micro)nutriënten in een bepaalde situatie genezend, dan wel regulerend kunnen worden ingezet. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. Dit vermogen kan optimaal worden geactiveerd door het aanbieden van alle stoffen die betrokken zijn bij de normale regulering van de relevante processen en wel in orthomoleculaire, dus optimale, hoeveelheden.

In de praktijk ontvangt u voedingsadviezen en begeleiding (kookboekje) en daarnaast individuele adviezen over supplementen in volgorde van belangrijkheid! Afstemming op de persoonlijke wensen en mogelijkheden is leidend.

In praktijk Beter Gezond zijn er binnen de orthomoleculaire tak een aantal peilers: voeding als medicijn en beweging als therapie. We spreken tegenwoordig vaker over nutritionele geneeskunde. De reden hiervoor is het feit dat orthomoleculaire geneeskunde vooral gaat over micronutriënten binnen de voeding, terwijl nutritionele geneeskunde gaat over voeding in al haar vormen. Dit betekent dat, naast het gebruik van micronutriënten, tevens whole food treatment en behandeling met extracten uit kruiden en planten (fytotherapie) deel zijn van de nutritionele geneeskunde in bredere zin.

Voedingsinterventies kunnen niet zonder interventies op het gebied van beweging en indien nodig stressregulatie. Deze interventies hebben invloed op de functie van bijna alle systemen van het menselijk lichaam via andere, maar wel synergistisch opererende werkingsmechanismen.[/expand]

[expand title=”Epi-genetische geneeskundet”]Epigenetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren. In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden. Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Afbeelding links: Genetica heeft alles te maken met de genen. In deze vergelijking kun je dit zien als ‘de auto’.
Epigenetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren. In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden. Dit kun je zien als de olie, de benzine en de verkeersdrempel. Met een auto die technisch perfect is zou je prima 140 kunnen rijden maar als je de olie vergeet, verkeerde brandstof gebruikt of met 140 over verkeersdrempels raast dan kan je auto dit niet hanteren en gaat stuk. Epi-genetische factoren hebben op vergelijkbare wijze invloed op genetische processen.

Tegenwoordig wordt epigenetica meestal omschreven als ‘de studie van erfelijke veranderingen in de werking van het genoom, die plaatsvinden zonder wijziging in de DNA reeks’.
In wetenschappelijke kringen wordt nog steeds stevig gediscussieerd over de mate waarin we zijn voorgeprogrammeerd(genetica) dan wel worden gevormd onder invloed van onze omgeving (epigenetica). In feite kan er geen sprake zijn van of/of maar van en/en. Beide dingen zijn waar. De genen vormen de hardware, epigenetische processen bepalen wat ermee gebeurt. Conrad Waddington (1905-1975)introduceerde in 1942 de term epigenetica als ‘de tak van de biologie die de actieve wisselwerking bestudeert tussen genen en hun producten, waardoor het fenotype ontstaat’. Aristoteles (384-322 voor Christus) is feitelijk de grondlegger van de gedachte. Hij      geloofde in epigenese: de ontwikkeling van een op zichzelf staand levend organisme  vanuit het ongevormde.[/expand]

[expand title=”Psycho Neuro Immunologie“]Binnen de KPNI wordt gekeken naar de interactie tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Dit, omdat geen enkel systeem op zichzelf staat en omdat een verstoring op het ene niveau veranderingen op een ander niveau teweeg kan brengen. Zo zal een virale belasting niet alleen invloed hebben op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en op de psyche.

Klinische psycho-neuro-immunologie is ontstaan uit de PNI: een integratieve wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen. De PNI heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt, zowel op wetenschappelijk als op therapeutisch vlak. Omdat toepasbaarheid in de gezondheidszorg bij kPNI centraal staat, wordt er gesproken over klinische PNI.De PNI geeft diepgaande kennis van de universele werkingsmechanismen die aan de basis staan van de menselijke gezondheid. Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met een reeks aan omgevingsfactoren die deze werkingsmechanismen verstoren. Denk hierbij aan nutriëntarme of te calorierijke voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en een vervuild leefmilieu. Het resultaat: een ware pandemie van aandoeningen waarmee de gezondheidszorg dagelijks worstelt. Het is een geneeskunst waarin de samenwerking tussen de therapeut en de cliënt tot resultaten leidt door de combinatie van kennis en intuïtie van de therapeut en deeplearning processen van de cliënt.[/expand]

 

[expand title=”Lifestyle coaching en adviezen“]Een cliënte zei me laatst,” ik weet het allemaal”.
Ja, en een coach helpt je om dat wat je weet om te zetten in actie.
En samen te kijken als dit nog niet lukt, wat eventuele blokkades, of belemmerende overtuigingen zijn. Samen kijken naar waar u nu staat en waar u heen wilt.
Ook is het mogelijk om door coaching bewust te worden van de eigen “blinde vlek” en onbewuste belemmerende overtuigingen boven water te krijgen.
Nog vragen? stuur een mailtje of bel even om meer duidelijkheid te krijgen. Binnen het coachingstraject worden verschillende instrumenten uit NLP, EFT, The Work ingezet en geleerd, zodat je na het coachingstraject prima in staat bent jezelf verder te coachen.t[/expand]

[expand title=”Gewichtsregulatie/ sportvasten“]Een gezond en stabiel lichaamsgewicht is een belangrijke voorwaarde voor het behouden van de gezondheid. De hier bovengenoemde en besproken methodes kunnen allemaal in combinatie met elkaar ingezet worden om een optimaal lichaamsgewicht te bereiken en belangrijker, om dit te behouden.

Ik werk o.a. volgens de SLIM methode van Cora de Fluiter. De hierboven vermelde behandelmogelijkheden worden ingezet om de echte oorzaken (indien niet alleen de te hoge calorische intake versus het te lage calorische verbruik de oorzaak van het overgewicht is) te helpen oplossen. Er wordt o.a. gewerkt met een voedingsdagboek, ondersteunende supplementen, en een heel intensieve en op de persoon gerichte begeleiding.

Nieuw is ook de mogelijkheid om een sportvastenkuur te volgen. Ik ben namelijk ook gecertificeerd sportvastencoach. Dit is een manier om efficiënt van overtollig buikvet af te komen en weer te kunnen schakelen naar vetverbranding in plaats van koolhydraatverbranding. Zie voor een uitgebreide uitleg www.sportvasten.nl .We starten het consult met een inleidend anamnesegesprek om een goed totaalbeeld te krijgen. (herinneringsgesprek). Dan wordt in overleg het behandeldoel vastgesteld. Daarna komen we in gezamenlijk overleg tot een behandelplan dat afhankelijk is van uw wensen en mogelijkheden. Wilt u weten hoe een consult in zijn werk gaat? Lees dan hier verder. [/expand]

[expand title=”Moermantherapie“]

MOERMAN

U kunt bij Praktijk Beter Gezond terecht voor Moerman voedingsadvies. Marga Kruize is een door MMV erkend Moerman-voedingskundige. Het voedingsadvies bestaat o.a. uit een vrij strict dieet. Het is gebaseerd op het vermijden van een aantal voedingsmiddelen (o.a. suikers), het verminderen van toxische stoffen. Daarnaast ligt de focus op het optimaliseren van gezonde voedingskeuzes:  groenten, fruit en sappen. Het wordt veelal ingezet bij het doormaken van een ernstige ziekte, zoals kanker, om het immuunsysteem te versterken. Het kan ook preventief gevolgd worden, bijvoorbeeld in tijden van verminderde weerstand of bij een verhoogd risico vanwege erfelijke of andere omstandigheden.

Het ondersteunen van het immuunsysteem via gezonde voeding werkt door in het zelf genezend vermogen van het lichaam en het draagt bij aan de kwaliteit van leven. Dit geldt bijvoorbeeld in een situatie waarin een ziekte een zware aanslag op de conditie van een patiënt pleegt.

Voor begeleiding bij het Moerman dieet met menu-suggesties kunt u met mij contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 06-12834530.

MMV-leden ontvangen 10% reductie op het eerste consult, na een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek.

Voor meer informatie over de Moerman Vereniging www.mmv.nl