Wat is gezond?

Is gezond zijn afwezigheid van (min of meer ernstige) klachten of is het blaken van gezondheid, levenslust en vitaliteit? Waar staat u op een schaal van 1 (zwak, ziek en misselijk) tot 10 (super vitaal)?
En waar wilt u heen?
Samen kijken wat er mogelijk is?
Maak een afspraak.

Wat is earthing?

Zoals de zon ons warmte en vitamine D geeft, zo geeft de aarde ons voedsel en water, een oppervlakte om op te wandelen en iets, waar je misschien nooit aan gedacht hebt, een eeuwige, natuurlijke, milde energie. Noem het vitamine G, G voor grond. [Lees verder]

Epi-genetica

Epi-genetica is de basis voor de inzichten waarmee ik in de praktijk werk. Genetica heeft alles te maken met de genen. Epi-genetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren. In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden. Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Afbeelding rechts: in de cirkel ziet u een genetisch proces (aflezen dna-codes) en de pijlen eromheen laten de invloed van epi-genetische factoren die van invloed zijn op ziekte zien.

Als je de genen ziet als een ‘auto’  dan is epi-genetica de olie, de benzine en de verkeersdrempel. Met een auto die technisch perfect is, zou je prima 140 km p.u. kunnen rijden. Als je de olie vergeet, verkeerde brandstof gebruikt of met 140 over verkeersdrempels raast dan kan de auto dit niet hanteren en gaat stuk. Epi-genetische factoren hebben op vergelijkbare wijze invloed op genetische processen.
In wetenschappelijke kringen wordt nog steeds stevig gediscussieerd over de mate waarin we zijn voorgeprogrammeerd (genetica) dan wel worden gevormd onder invloed van onze omgeving (epi-genetica). Bijvoorbeeld of wij diabetes krijgen omdat we verkeerd eten of omdat het is vastgelegd in onze genen. In feite kan er geen sprake zijn van of/of maar van en/en. Beide dingen zijn waar. De genen vormen de hardware, epi-genetische processen bepalen wat ermee gebeurt.