Wat is gezond?

Is gezond zijn afwezigheid van (min of meer ernstige) klachten of is het blaken van gezondheid, levenslust en vitaliteit? Waar staat u op een schaal van 1 (zwak, ziek en misselijk) tot 10 (super vitaal)?
En waar wilt u heen?
Samen kijken wat er mogelijk is?
Maak een afspraak.

Wat is earthing?

Zoals de zon ons warmte en vitamine D geeft, zo geeft de aarde ons voedsel en water, een oppervlakte om op te wandelen en iets, waar je misschien nooit aan gedacht hebt, een eeuwige, natuurlijke, milde energie. Noem het vitamine G, G voor grond. [Lees verder]

Orthomoleculaire voedingsleer

Orthomoleculaire voedingsleerOrthomoleculaire (nutritionele) voedingsleer en geneeskunde.
In de orthomoleculaire voedingsleer (orthos = Grieks voor juist, optimaal) streeft men ernaar de door de lichaamscellen benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveelheden aan te bieden. Dit houdt een gezonde en evenwichtige voeding in, eventueel aangevuld met optimaal gedoseerde voedingsupplementen. Zo kan de gezondheid in stand worden gehouden, worden hersteld of zelfs aanzienlijk worden verbeterd. Bij opgebouwde tekorten (zoals bijvoorbeeld bij vitamine D) kan in kortere tijd door het slikken van een supplement een optimaal niveau worden bereikt.

De orthomoleculaire geneeskunde legt verbanden tussen klachten en symptomen enerzijds en niet adequaat verlopende bio-chemische processen anderzijds. Met dit inzicht in de verstoorde werkingsmechanismen van het lichaam kan worden bepaald welke (micro)nutriënten (zoals vitamines en mineralen) in een bepaalde situatie genezend, dan wel regulerend kunnen worden ingezet. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. Dit vermogen kan optimaal worden geactiveerd door het aanbieden van alle stoffen die betrokken zijn bij de normale regulering van de relevante processen en wel in orthomoleculaire, dus optimale, hoeveelheden.

In de praktijk ontvangt u voedingsadviezen en begeleiding. Daarnaast krijgt u individuele adviezen over supplementen in volgorde van belangrijkheid. Afstemming op de persoonlijke wensen en mogelijkheden is hierbij leidend.

Orthomoleculaire voedingsleerIn mijn praktijk gebruik ik voeding als medicijn en beweging als therapie. Als blijkt dat voeding niet toereikend is, worden supplementen geadviseerd.

Tegenwoordig wordt vaak gesproken over nutritionele geneeskunde. De reden hiervoor is dat orthomoleculaire geneeskunde vooral gaat over micronutriënten (o.a. vitaminen, mineralen) binnen de voeding, terwijl nutritionele geneeskunde gaat over voeding in al haar vormen. Een belangrijk aspect hierbij is de juiste verhouding  en de juiste vormen macronutriënten (eiwitten, vetten en koolhydraten). Dit betekent dat naast het gebruik van voedingssuplementen, tevens algemene voedingsadviezen en behandeling met extracten uit kruiden en planten (fytotherapie) deel zijn van de aanpak in mijn praktijk.

Aanpassingen in de voeding hebben een optimaal effect in combinatie met interventies op het gebied van beweging en indien nodig stressregulatie. Op deze wijze verbetert de werking van bijna alle systemen van het menselijk lichaam.