Wat is gezond?

Is gezond zijn afwezigheid van (min of meer ernstige) klachten of is het blaken van gezondheid, levenslust en vitaliteit? Waar staat u op een schaal van 1 (zwak, ziek en misselijk) tot 10 (super vitaal)?
En waar wilt u heen?
Samen kijken wat er mogelijk is?
Maak een afspraak.

Wat is earthing?

Zoals de zon ons warmte en vitamine D geeft, zo geeft de aarde ons voedsel en water, een oppervlakte om op te wandelen en iets, waar je misschien nooit aan gedacht hebt, een eeuwige, natuurlijke, milde energie. Noem het vitamine G, G voor grond. [Lees verder]

Tarieven

Consultprijzen:
Eerste Consult € 96,80 = (= + 1,5 uur)
Vervolgconsult naar rato / afhankelijk van de tijdsduur.
Vervolgconsult inclusief Global Diagnostic meting  en behandeling € 96,80

Er zijn ook halve consulten mogelijk.

Betaling  binnen 14 dagen op gironummer NL 10 INGB 0005 8713 47 t.n.v. Beter Gezond.

Indien een consult binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Vergoeding?

 

Ik ben erkend door de beroepsgroep van natuurgeneeskundige therapeuten (VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen –licentienr. 2.110208- en de RBCZ en TCZ koepelorganisaties). Dit betekent dat (een deel van) mijn declaraties door de meeste aanvullende zorgverzekeringspakketten geaccepteerd worden. Of u in aanmerking komt voor vergoeding en voor hoeveel, kunt u in uw polis en voorwaarden lezen en eventueel navragen bij uw verzekeraar.

 

KLACHTENREGELING

Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen